GHOR BZO

Brabantse gemeenten doen onderzoek naar risicobeleving en informatiebehoefte inwoners

Het begrip omgevingsrisico’s is veelomvattend. Hierbij kunnen we denken aan het transport, opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen. Maar ook aan lucht-, bodem- of watervervuiling, overstromingen, bos- en heidebrand of epidemieën. Niet iedereen vindt al deze verschijnselen even bedreigend, of staat er bij stil. Door dit onderzoek willen de deelnemende gemeenten, provincie en veiligheidsregio’s een beter beeld krijgen wat de inwoners als risico’s ervaren en wat ze er over willen weten. Op basis van de uitkomsten kan het risicocommunicatiebeleid en in te zetten middelen en activiteiten voor de komende jaren verder worden ontwikkeld en uitgevoerd.  

Onderzoeksopzet

Rond 2 juli worden in totaal bijna 16 duizend vragenlijsten verzonden naar een representatieve groep inwoners in de gemeenten Gilze en Rijen, Goirle, Bergen op Zoom, Tilburg, Waalwijk, Woensdrecht, Deurne, Eersel, Oss, Valkenswaard en Veghel. Verder worden 200 willekeurig gekozen personen in die gemeenten gebeld voor een korte telefonische enquête. De verschillende gemeenten vormen samen een goede afspiegeling van de provincie Noord-Brabant, waardoor de onderzoeksresultaten provinciebreed gebruikt kunnen worden.Ook worden er digitale vragenlijsten uitgezet via de zogeheten social media (Hyves).Mensen die een schriftelijke vragenlijst hebben ontvangen mogen hem ook digitaal invullen via de website van hun gemeente. Dat geldt ook voor inwoners van de deelnemende gemeenten die géén enquête thuis hebben ontvangen. Ook zij kunnen op de gemeentesite toegang krijgen tot de digitale enquête.

Aanleiding

Na de rampen in Enschede en Volendam was het advies aan de regering dat de overheid actiever dan voorheen met mensen contact moeten leggen en ze informeren over allerlei risicobronnen bij hen in de buurt. Niet alleen over wáár zich risicobronnen bevinden maar ook wat de gevolgen zijn bij een mogelijk ongeluk of calamiteit. Verder wat de overheid en risicobronnen zelf aan maatregelen nemen om de kans op incidenten of rampen zo klein mogelijk te maken. Ten slotte moeten inwoners ook adviezen krijgen hoe ze zichzelf zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen de gevolgen van een ramp. Maar ook wat ze kunnen doen om een calamiteit te voorkomen, preventieve maatregelen dus.   

Terug naar overzicht

72 uur opgesloten in huis. Red jij het?

Klik voor meer informatie op het logo om naar de website te gaan

 

72uur

Wist u dat:

zwaar gewonde patiënten op de plek van de ramp behandeld kunnen worden door een traumateam en dat zo levens worden gered?