GHOR BZO

GHOR-bureau HKZ-gecertificeerd

Vanaf 15 april jl. is het GHOR-bureau Zuidoost-Brabant officieel HKZ-gecertificeerd.

Met het behalen van het HKZ-certificaat heeft het bureau aangetoond aan de eisen van dit normenstelsel te voldoen.

Het normenstelsel is een hulpmiddel om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. In het Kwaliteitshandboek worden de werkwijze van het GHOR-bureau beschreven, alsmede de procesgang en de wijze waarop de dienstverlening wordt gewaarborgd. Het stelsel behelst alle besturende, primaire en ondersteunende producten en diensten, die door het GHOR-bureau worden geleverd.

Het GHOR-bureau werkt volgens de zogenoemde managementcyclus van Deming, die continue aandacht vraagt voor de verbetering van de bedrijfsprocessen. Dat betekent dat ieder proces planmatig wordt uitgevoerd, dat de resultaten na afloop worden geëvalueerd en dat de processen worden bijgesteld, zodat geconstateerde tekortkomingen en knelpunten in de toekomst worden voorkomen.
Door te leren van eerdere tekortkomingen werkt het bureau continu aan de verbetering van zijn producten en werkmethodes.

Terug naar overzicht

72 uur opgesloten in huis. Red jij het?

Klik voor meer informatie op het logo om naar de website te gaan

 

72uur

Wist u dat:

zwaar gewonde patiënten op de plek van de ramp behandeld kunnen worden door een traumateam en dat zo levens worden gered?