GHOR BZO

GHOR bereidt zich voor op grieppandemie

Een grootschalige uitbraak van de vogelgriep kan een voorbode zijn van een wereldwijde grieppandemie. Een grieppandemie is het gevolg van een uitbraak van een geheel nieuw griepvirus, waartegen nog geen vaccin voorhanden is en waartegen nog geen natuurlijke weerstand onder de bevolking bestaat. Daarom kan deze vorm van griep zich in een snel tempo over de wereld verspreiden. Bovendien zal de ziekte veel ernstigere vormen aannemen dan een gewone griep. Zeker 25% van de bevolking zal naar verwachting ziek worden; het aantal sterfgevallen aan griep zal toenemen. Zo'n geheel nieuw griepvirus kan ontstaan door de mutatie van het vogelgriepvirus tot een menselijk griepvirus. Reden waarom wereldwijd prioriteit wordt gegeven aan het indammen van de vogelgriep.
In geval van een grieppandemie blijven de hiervoor beschreven afspraken in de regio rondom de opschaling gelden. In plaats van de heer van Maasakkers treedt dan mevrouw Houben, burgemeester van Eersel en voorzitter van de bestuurscommissie RAV/GHOR, op als coördinerend burgemeester.

Draaiboek grieppandemie
In opdracht van het ministerie van VWS heeft de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) een draaiboek grieppandemie opgesteld, waarin zij aangeeft hoe zij zich op een pandemie voorbereidt. Daarbij ligt de nadruk vooral op de verdeling en de organisatie van schaarse zorg en middelen.
Bij het uitbreken van een pandemie is opschaling van de dagelijkse hulpverlening het uitgangspunt. Daarom besteedt het draaiboek de nodige aandacht aan voorlichting aan en overleg met huisartsen, ziekenhuizen, thuiszorg en andere instellingen in de medische keten. In geval van een uitbraak zal op deze organisaties immers een zwaar beroep worden gedaan. Zij moeten zich daarop goed voorbereiden. Dat geldt ook voor gemeenten, politie en brandweer. Ook deze organisaties zullen te maken krijgen met uitval van personeel, terwijl er een groter beroep op hen wordt gedaan, bijvoorbeeld in het kader van voorlichting en openbare orde en veiligheid.

Terug naar overzicht

72 uur opgesloten in huis. Red jij het?

Klik voor meer informatie op het logo om naar de website te gaan

 

72uur

Wist u dat:

bij een ramp binnen een uur professionals klaar staan, die psychische bijstand verlenen aan slachtoffers?