GHOR BZO

Maatregelen vogelgriep opgeschort

Nu de vogeltrek geëindigd is en de dreiging van een uitbraak van de vogelgriep minimaal is, worden alle in dit verband getroffen maatregelen ingetrokken c.q. opgeschort. Zo heeft de minister van LNV met ingang van 1 mei jl. de ophok- en afschermplicht voor pluimvee laten vervallen.
Dat is voor het crisisteam van politie, brandweer, GHOR en gemeenten in Zuidoost-Brabant reden geweest om de ‘latente' opschaling naar GRIP 4 op te heffen. De voorbereidingen die in de afgelopen maanden in dit verband zijn getroffen, de ervaringen die zijn opgedaan en de producten die zijn gemaakt, kunnen echter zo weer worden ingezet als het onverhoopt tot een uitbraak van vogelgriep zou komen.

Vanaf medio augustus begint de najaarstrek. Gelet op de situatie met betrekking tot de vogelgriep in de wereld, is de kans groot dat dan de afscherm- en/of ophokplicht opnieuw wordt ingesteld voor het niet-gevaccineerde pluimvee. Op dat moment is opnieuw de grootste waakzaamheid geboden en beraadt het crisisteam zich opnieuw op de dan te nemen maatregelen. Dat geldt uiteraard ook voor het geval zich wijzigingen in de huidige situatie voordoen.

Terug naar overzicht

72 uur opgesloten in huis. Red jij het?

Klik voor meer informatie op het logo om naar de website te gaan

 

72uur

Wist u dat:

zwaar gewonde patiënten op de plek van de ramp behandeld kunnen worden door een traumateam en dat zo levens worden gered?