GHOR BZO

Opschaling bij uitbraak vogelgriep

De gemeenten en de hulpdiensten in de regio hebben een aantal maatregelen getroffen om goed voorbereid te zijn op een mogelijke uitbraak van de vogelgriep. Zo is besloten tot opschaling naar GRIP 4, wanneer het vogelgriepvirus in Zuidoost-Brabant opduikt. Dat betekent dat vanuit het Regionaal Beleidsteam (RBT), het Regionaal Operationeel Team (ROT) en vanuit het actiecentrum GHOR/GGD de aanpak van de vogelgriep regionaal gecoördineerd wordt.

Vooruitlopend hierop is een voorbereidend RBT geformeerd, met als coördinerend burgemeester J. van Maasakkers van Gemert-Bakel. Het bestaande Veiligheidsbureau, waarin de gemeenten en de hulpdiensten in de regio al jaren samenwerken in het kader van de rampenbestrijding, zal fungeren als (voorbereidend) ROT. Als (ontkleurd) operationeel leider is Jos van Riet van Politie Brabant Zuid-Oost aangewezen.
Als eerste resultaat van de samenwerking, heeft het RBT eind december de drie monodisciplinaire draaiboeken Vogelgriep vastgesteld. Hierin zijn de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partners bij een uitbraak van de vogelgriep in de regio helder omschreven.

Ophokplicht
Directe aanleiding voor deze acties was de ophokplicht van pluimvee door de minister van Landbouw eind vorig jaar. Deze maatregel moest voorkomen dat trekvogels pluimvee zouden besmetten met het vogelgriepvirus. De ophokplicht is na de vogeltrek ingetrokken.
Momenteel staan de werkzaamheden van RBT en ROT op een laag pitje. Als de vogeltrek in februari weer op gang komt, wordt de situatie continu in de gaten gehouden. Als daartoe aanleiding is, worden RBT en ROT direct operationeel. Zo zal een eventuele nieuwe ophokplicht van het ministerie reden zijn voor extra alertheid.

Terug naar overzicht

72 uur opgesloten in huis. Red jij het?

Klik voor meer informatie op het logo om naar de website te gaan

 

72uur

Wist u dat:

de GHOR tijdens een ramp de verbinding is tussen alle medische diensten in de regio?