GHOR BZO

Risicokaart voor Brabant

Kaart nu online
Risico's voor burgers inzichtelijk

 

 

Wilt u weten welke risico's zich in uw woonomgeving voordoen? Vanaf 25 september 2006 kunt u de Risicokaart voor Brabant raadplegen voor een actueel overzicht van de veiligheidsrisico's in uw directe omgeving, de gemeente en in de rest van de provincie.

De risicokaart is speciaal ontworpen voor de inwoners van Noord-Brabant. De overheid wil de burgers hiermee zo goed mogelijk informeren over de risico's in hun leef- en woonomgeving. Het is natuurlijk niet de bedoeling om inwoners met de kaart schrik aan te jagen. Daar is ook geen enkele reden voor, want de kans op een ramp is gelukkig erg klein. De risicokaart is bijna compleet en wordt ook na vandaag voortdurend van actuele informatie voorzien. Er komen steeds nieuwe gegevens bij en sommige gegevens veranderen. We vragen de Brabanders daarom regelmatig op de kaart te kijken om te zien of er iets veranderd is in hun omgeving.

Wat staat er op de risicokaart?
Op de risicokaart kunt u zien waar zich grote branden kunnen voordoen of waar paniek in een menigte bij bijvoorbeeld een evenement kan ontstaan. Verder staan op de risicokaart risicovolle inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, bewerkt en/of verwerkt. In totaal worden 13 soorten ramptypen op de risicokaart weergegeven.
Opgenomen zijn de risico's die bij een ongeval mogelijk meerdere slachtoffers maken of waarvan de effecten 50 meter en verder reiken. Gevaarlijke kruispunten en sociaal onveilige situaties staan niet op de risicokaart.

Gegevens op de kaart
De basis van de risicokaart bestaat uit een plattegrond. Op deze plattegrond zijn de locaties van risico's weergegeven. De gegevens op de kaart zijn afkomstig van gemeenten, provincie en het Rijk.
Op de kaart is te zien of zich gebouwen in een risicocontour bevinden en ook of daar gebouwen bij zijn waarin zich veel mensen bevinden die bij een ramp hulp nodig hebben. Dan moet u denken aan aan bijvoorbeeld ziekenhuizen en scholen. Op deze manier kan worden berekend wat het effect van een mogelijk ongeval is. Het gaat trouwens altijd om een theoretische benadering, want de precieze gevolgen van een ongeval zijn natuurlijk nooit vooraf aan te geven.

Hoe raadpleeg ik de kaart?
De risicokaart is te raadplegen via de banner op de homepage van de provinciale website. U komt dan rechtstreeks op de pagina met algemene informatie over de Risicokaart, onder meer met artikeltjes over: ‘Waarom is er een risicokaart?', ‘Hoe gebruik je de risicokaart?' en ‘Welke ramptypen staan op de kaart?' etc. Op de pagina met algemene informatie kunt u ook de introductiefilm voor burgers bekijken. Op de risicokaart kunt u direct informatie opvragen over de objecten die erop staan. Het gaat om gegevens, die zijn verzameld uit verschillende openbare bronnen, zoals bijvoorbeeld (milieu)vergunningen.

Informatie over veiligheid
Ook is de informatie over veiligheid op de Brabantsite flink uitgebreid. Niet alleen de risicokaart is per 25 september op deze site te vinden, maar ook informatie over veiligheid in relatie tot ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving, transport van gevaarlijke stoffen, voorlichting en rampenbestrijding.Bron: Provincie Noord-Brabant

Terug naar overzicht

72 uur opgesloten in huis. Red jij het?

Klik voor meer informatie op het logo om naar de website te gaan

 

72uur

Wist u dat:

de GHOR tijdens een ramp de verbinding is tussen alle medische diensten in de regio?