GHOR BZO

Vogelgriep komt dichterbij

 De vogelgriep lijkt dichterbij te komen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen we niet uitsluiten dat het gevreesde virus ook ons land zal aandoen. Voor dat geval liggen de draaiboeken klaar. Op het moment van een ernstige verdenking van de aanwezigheid van het vogelgriepvirus bij pluimvee, zal het ministerie van Landbouw de nodige maatregelen nemen om het virus te stoppen. Die maatregelen staan beschreven in een draaiboek, dat speciaal voor dit doel is opgesteld.

In de eerste plaats zal het ministerie een crisiscentrum inrichten, dichtbij het gebied waar de vogelgriep (mogelijk) is geconstateerd. Van daaruit wordt de bestrijding georganiseerd en uitgevoerd. Zo zullen er gebieden worden ingesteld rond verdachte of besmette bedrijven, waarbinnen vervoersbeperkingen gaan gelden. Een stap verder is het ruimen van verdachte en besmette bedrijven en wellicht ook van bedrijven die bij verdachte of besmette bedrijven in de buurt liggen. Het is ook niet uit te sluiten dat het pluimvee van hobbyboeren in het getroffen gebied zal worden geruimd.

Bescherming van mensen
Als het zover komt dat tot ruimen moet worden overgegaan, moeten mensen worden beschermd. Dat zijn in de eerste plaats de eigenaren, gezinsleden en werknemers van verdachte en besmette bedrijven. Daarnaast alle personen die betrokken zijn bij de ruimingen en het verder onderzoek en destructie van het besmette pluimvee. Zo krijgt iedereen die in contact komt met (mogelijk) besmet pluimvee preventief een antiviraal middel toegediend.
De medische activiteiten worden gecoördineerd vanuit een actiecentrum van GHOR en GGD. Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan worden de maatregelen uitgevoerd door mobiele teams van de GGD. Artsen en verpleegkundigen gaan dan bij de getroffen bedrijven langs om mensen te vaccineren of te behandelen.

Opschaling
Zodra het vogelgriepvirus ergens in Brabant opduikt, zal de betreffende regio opschalen naar GRIP 4. Dat betekent dat vanuit het Regionaal Beleidsteam, het Regionaal Operationeel Team en het actiecentrum GHOR/GGD de aanpak van de vogelgriep regionaal gecoördineerd wordt.

Neem voor meer informatie contact op met het hoofd GHOR-bureau.

Terug naar overzicht

72 uur opgesloten in huis. Red jij het?

Klik voor meer informatie op het logo om naar de website te gaan

 

72uur

Wist u dat:

de GHOR beschikt over een mobiele meldkamer, die op het rampterrein de communicatie verzorgt voor alle ambulances?