GHOR BZO

Voorbereidingen op uitbraak vogelgriep gaan door

 Hoewel de vogelgriep nog steeds niet in ons land is vastgesteld, zijn de hulpdiensten in Zuidoost-Brabant de afgelopen tijd doorgegaan met het voorbereiden van hun inzet bij een eventuele uitbraak. Als de vogelgriep uitbreekt wordt direct opgeschaald naar GRIP 4.

Er is vooral aandacht besteed aan de onderlinge informatievoorziening binnen de regio. Er zijn heldere kanalen afgesproken waarlangs de actuele informatie beschikbaar komt. De coördinatie en afstemming vinden plaats in het Veiligheidsbureau. Ook zijn de burgemeesters geïnformeerd over hoe te handelen als de eerste besmette vogel in hun gemeente wordt gevonden.

Interne communicatie
De medewerkers van politie, brandweer en ambulancedienst zijn geïnformeerd over wat te doen als ze besmet of verdacht gebied moeten betreden. De GHOR heeft een hygiëneprotocol opgesteld dat door alle diensten in hun draaiboek is opgenomen. Bij de GGD'en ligt de beschermende kleding op voorraad.
De coördinatoren rampenbestrijding van de gemeenten zijn over de stand van zaken bijgepraat en de voorlichters van gemeenten, GGD'en, brandweer en politie zijn geïnformeerd over de communicatielijnen, zoals die landelijk zijn vastgesteld.

De politie heeft, met de ervaringen met de vogelgriep van 2003 in het achterhoofd, de draaiboeken vertaald naar concrete inzetscenario's. Ook planningsconcepten, instructies voor medewerkers, bereikbaarheids-regelingen en dergelijke kunnen snel operationeel worden. Sinds de ophokplicht weer van kracht is heeft de politie een signaalfunctie in de richting van de AID.

Terug naar overzicht

72 uur opgesloten in huis. Red jij het?

Klik voor meer informatie op het logo om naar de website te gaan

 

72uur

Wist u dat:

bij een ramp binnen een uur professionals klaar staan, die psychische bijstand verlenen aan slachtoffers?