GHOR BZO

Ambulancediensten gaan de grens over

"Slachtoffers en zieken trekken zich niet veel aan van landsgrenzen, wet en regelgeving wel." Met dit probleem worden hulpverleners in het grensgebied geconfronteerd, als ze hulp willen bieden aan slachtoffers aan de andere kant van de grens. Behalve dat wet- en regelgeving niet op elkaar zijn afgestemd, bestaan er ook verschillen in systemen van hulpverlening en in procedures. De pilot moet leiden tot aanbevelingen voor bestuurlijke besluitvorming en uiteindelijk tot bindende afspraken over grensoverschrijdende ambulancehulp in overeenkomsten en mogelijk zelfs in wetgeving.

 

Aan de pilot werken mee de Regionale Ambulancevoorziening Limburg Noord en Zuidoost-Brabant, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Noord- en Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant, het Maria Ziekenhuis Overpelt en de Medische Urgentie Groep (MUG) regio Overpelt.

 

Voorwaarde voor een goede samenwerking is het krijgen van inzicht in elkaars structuren en werkwijzen en het bekend worden met elkaars (on)mogelijk-heden.
Alleen op die manier kan optimaal gebruik worden gemaakt van ieders potentieel. Onderlinge informatieoverdracht op alle niveaus is dan ook een belangrijk onderdeel van de pilot.
Daarnaast wordt de dagelijkse praktijk als uitgangspunt genomen. Praktijk-situaties, gezamenlijke trainingen en oefeningen en de uitwisseling van ervaringen moeten de input leveren voor bestuurlijke besluitvorming rond de vraag hoe grensoverschrijdende spoedeisende zorg het beste vorm kan krijgen. Dat geldt zowel voor de hulpverlening in reguliere spoedeisende situaties, als voor de onderlinge bijstand bij grootschalige calamiteiten.

 

De samenwerking begint niet bij het nulpunt. De regio's bouwen voort op wat er reeds is ontwikkeld. De MUG-teams van Overpelt werken al in Nederland en de drie meldkamers hebben afspraken voor het inschakelen van onderlinge hulp. Nederlandse Officieren van Dienst Geneeskundig hebben meegedaan aan oefeningen in België en hulpverleners maken al gebruik van speciaal ontwikkelde actiekaarten met werkinstructies voor grensoverschrijdende hulp.

 

Terug naar overzicht

72 uur opgesloten in huis. Red jij het?

Klik voor meer informatie op het logo om naar de website te gaan

 

72uur

Wist u dat:

de GHOR bij alle grote evenementen adviseert over de inzet van geneeskundig potentieel?