GHOR BZO

Brabant heeft draaiboeken grieppandemie klaar

 De drie bureaus voor Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) in Noord-Brabant en de vier GGD'en in de provincie hebben de draaiboeken grieppandemie klaar en toegestuurd naar de opdrachtgever: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarmee zijn de eerste voorbereidingen op een mogelijke uitbraak van een wereldwijde griep ook in onze provincie afgerond.

Een grieppandemie is het gevolg van een uitbraak van een geheel nieuw griepvirus, waartegen nog geen vaccin voorhanden is en waartegen nog geen natuurlijke weerstand onder de bevolking bestaat. Daarom kan deze vorm van griep zich in een snel tempo over de wereld verspreiden. Bovendien kan de ziekte veel ernstigere vormen aannemen dan een gewone griep. Zeker 25% van de bevolking zal naar verwachting ziek worden; de sterfte onder bepaalde risicogroepen zal toenemen.

Het ministerie van VWS acht de kans op een grieppandemie reëel en heeft alle GHOR-bureaus in Nederland opdracht gegeven zich daarop voor te bereiden. De drie GHOR-bureaus in Brabant hebben deze opdracht gezamenlijk opgepakt en samen met de vier GGD'en in de provincie én met Traumacentrum Brabant één draaiboek ontwikkeld, dat waar nodig regionale inkleuring heeft gekregen.

In het Operationeel draaiboek grieppandemie geeft de regio aan hoe zij zich voorbereidt.
Daarbij ligt de nadruk vooral op de verdeling en de organisatie van schaarse zorg en middelen.
Bij het uitbreken van een pandemie is, net als bij het bestrijden van ‘klassieke' incidenten, opschaling van de dagelijkse hulpverlening het uitgangspunt. Daarom besteedt het draaiboek de nodige aandacht aan voorlichting aan en overleg met huisartsen, ziekenhuizen en andere instellingen in de medische keten. In geval van een uitbraak zal op deze organisaties immers een zwaar beroep worden gedaan. Zij moeten zich daarop goed voorbereiden.
Naast deze voorbereiding van de eerste- en tweedelijns zorg, is ook de organisatie van de publieksvoorlichting vastgelegd in het draaiboek.

Met het gereedkomen van het draaiboek is de eerste fase van de voorbereiding afgerond.
In de komende periode zullen onderdelen van het draaiboek nader worden uitgewerkt. Het draaiboek zal ook moeten worden opgenomen in het reguliere oefenschema van bijvoorbeeld de gemeentelijke rampenstaf en van ziekenhuizen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg zal erop toezien dat deze implementatie van het draaiboek in de komende tijd verder gestalte krijgt.
De samenwerking in Noord-Brabant tussen de drie GHOR-bureaus, de GGD'en en het Traumacentrum is uniek in Nederland. De gezamenlijke aanpak heeft voor alle partijen een tijdsbesparing opgeleverd en is de kwaliteit van het eindproduct ten goede gekomen.
De drie GHOR-bureaus en Traumacentrum Brabant werken al langer samen in Schakelpunt Brabant, met als doel bundeling van expertise en kennisdeling. De totstandkoming van het draaiboek grieppandemie is een goed voorbeeld van de wijze waarop die doelstelling bereikt kan worden.

Terug naar overzicht

72 uur opgesloten in huis. Red jij het?

Klik voor meer informatie op het logo om naar de website te gaan

 

72uur

Wist u dat:

de GHOR tijdens een ramp de verbinding is tussen alle medische diensten in de regio?