GHOR BZO

Eigen verbindingscommandowagen voor medische hulpverlening

Op 16 februari jl. is de VerbindingsCommandowagen (VC) voor de medische hulpverlening in Zuidoost-Brabant officieel aan mevrouw Houben-Sipman, voorzitter van het bestuur van de Ambulancezorg en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Zuidoost-Brabant, overgedragen. Daarmee beschikt de regio over een mobiele meldkamer, van waaruit de medische hulpverlening ten tijde van een groot ongeval of een ramp direct wordt aangestuurd.

De mobiele meldkamer wordt ingezet op het rampterrein en stuurt van daaruit de eenheden rechtstreeks aan. Dit ter ondersteuning van de centrale Meldkamer Ambulancezorg. In geval van een groot ongeval of een ramp neemt de communicatie tussen (medische) hulpverleners immers toe, terwijl de reguliere werkzaamheden op de meldkamer gewoon doorgaan. De mobiele meldkamer levert dan extra capaciteit, waardoor de onderlinge communicatie tussen de medische hulpverleners, zowel in het reguliere werk als in de crisissituatie, gewaarborgd blijft.

Grootschalige evenementen

De VC kan ook worden ingezet bij grote evenementen in de regio. Dat soort evenementen, die grote impact hebben op de omgeving, komt steeds vaker voor, zoals de Marathon Eindhoven en Pro Tour.
Eén van de prioriteiten van de GHOR Zuidoost-Brabant is het opzetten van een evenementenbeleid. Daarmee bereidt de GHOR zich voor op de eventuele risico's, die grootschalige evenementen met zich mee kunnen brengen. Dat houdt onder meer in, dat voor ieder groot evenement in de regio een medische risico-analyse wordt gemaakt. Als uit die risico-analyse blijkt dat het noodzakelijk is om (preventief) de VC in te zetten, dan zal dat aan de organisator worden voorgelegd. De kosten van deze (preventieve) inzet worden dan verhaald op de organisator van het evenement.

C2000
De VC is volledig voorbereid op het nieuwe communicatiesysteem C2000

Terug naar overzicht

72 uur opgesloten in huis. Red jij het?

Klik voor meer informatie op het logo om naar de website te gaan

 

72uur

Wist u dat:

een ziekenhuis bij een ramp binnen een half uur het aantal personeelsleden kan verdubbelen?