GHOR BZO

Voorbereiding op rampen

Incident

Dagelijks vinden er incidenten plaats: aanrijdingen, inbraken en branden. Meestal kan één eenheid van politie, ambulance of brandweer deze incidenten afhandelen. Soms is er sprake van een groter incident, waarvoor meerdere eenheden gealarmeerd worden. Hierbij komen ook vaak verschillende hulpdiensten ter plaatse. Samen vormen zij de hulpverleningsorganisatie.

 

Opschaling

Brandweer, politie, defensie en de GHOR, in nauwe samenwerking met de gemeenten, vormen de kern van de hulpverleningsorganisatie.

De hulpverleningsorganisatie moet hulp verlenen, van kleine incidenten (vernieling) tot zeer grote calamiteiten (vliegtuigramp). De soort en omvang van een incident zijn maatgevend voor de in te zetten capaciteit. Bij een grootschalig incident hebben de diensten behoefte aan onderlinge coördinatie en leiding. Om daar op in te kunnen spelen, kent de organisatie een opschaling. Opschaling gebeurt middels een eenduidige opschalingsprocedure. Binnen deze procedure zijn duidelijke afspraken gemaakt over de bestuurlijke en operationele coördinatie en leiding. Opschaling is dus meer dan alleen het vergroten van het aantal ambulances, politiewagens en tankautospuiten.

 

Ook bij te verwachten gebeurtenissen

Behalve bij onverwachte incidenten, kan ook worden opgeschaald om te verwachten gebeurtenissen het hoofd te bieden. Zo kan bijvoorbeeld een dreigende overstroming of infectieziekte reden zijn om alvast noodzakelijke voorbereidingen te treffen. In geval van een dreigende ramp  zullen de hulpdiensten op straat (nog) niet actief zijn, maar zal men wel de vinger aan de pols willen houden. Dan zal bijvoorbeeld GRIP 4 worden ingesteld, zonder dat ambulance, politie-eenheden en tankautospuiten worden ingezet.

 

72 uur opgesloten in huis. Red jij het?

Klik voor meer informatie op het logo om naar de website te gaan

 

72uur

Wist u dat:

een ziekenhuis bij een ramp binnen een half uur het aantal personeelsleden kan verdubbelen?