GHOR BZO

Links

GHOR Brabant-Zuidoost werkt nauw samen met Politie Brabant-Zuidoost , Brandweer Brabant-Zuidoost en gemeenten in de regio. Samen met de brandweer en de Gemeenschappelijke Meldkamer maakt zij onderdeel uit van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

 

Andere belangrijke samenwerkingspartners:

 

GGD Brabant-Zuidoost


Nederlands Rode Kruis

 

Centrale Huisartsenpost

 

Huisartsenkring Zuidoost-Brabant

 

Shoko

 

Slachtofferhulp Nederland

 

Sensoor Brabant

 

Lumens Groep

 

Novadic-Kentron

 

GGzE Eindhoven

 

GGZ Oost Brabant

 

LEVgroep

 

RAV Brabant-Zuidoost